Maturantë, Kujdes këto rregulla gjatë provimeve!

Editor
Read Time57Seconds

Maturanti në momentin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme si: stilolaps, vizore, kompast, makinë të thjeshte llogaritëse

          Maturanti përjashtohet nga provimi kur:

  1. Ndryshon vendin që i është caktuar.
  2. Merr, jep informacion apo kopje ose komunikon me maturantë e tjerë.
  3. Bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testi.
  4. Mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimi.
  5. Refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit.

         Maturantit nuk i njihet rezultati:

a) Nëse përdor laps, stilolapsa me ngjyra jo si atë të përcaktuara ose përdor më shumë se sa një ngjyrë në plotësimin e testi.

b)Nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit (barkodin).

c) Nëse ka dëmtuar testin (palosur, zhubrosur, grisur, vendosur shenja të dallueshme dhe të veçanta), të evidentuara në procesverbal.

d) Nëse vërtetohet kopja, e pjesshme ose e plotë, gjatë procesit të vlerësimit dhe konfirmohet nga KOPOTED-i.

e) Nëse është marrë masa e përjashtimit nga provimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ligji, Fshirja automatike e detyrimeve

Maturanti në momentin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme si: stilolaps, vizore, kompast, makinë të thjeshte llogaritëse           Maturanti përjashtohet nga provimi kur: Ndryshon vendin që i është caktuar. Merr, jep informacion apo kopje ose komunikon […]